Tuyển Bác Sĩ PHCN và Cử Nhân VLTL

Mục tiêu hoạt động của chúng tôi là

"TẤT CẢ VÌ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG"

 

Các bài khác

Điện thoại
0916 099998
Tư vấn

Liên hệ với chúng tôi

Trần Công Trang ĐT: 0916 099998
PK Vật lý trị liệu ĐT: (08) 6679 0999